Ngọc Phỉ Thúy

Tỳ hưu nhả ngọc,vượng tài lộc,tăng sức khỏe S586

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy, Myanmar, Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.2cm x 4cm x 0.7cm + Khối lượng: 35g + Ý nghĩa: công việc hanh thông, tài lộc phát triển, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: trang sức mặt dây chuyền.

Tỳ hưu ngọc phỉ thúy,vượng tài ,vượng lộc,tăng sức khỏe TH-PT-07

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 25cm x 8cm x 17cm (Bao gồm đế) + Khối lượng: 3.2kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, tịch tà hóa sát, trấn

Tẩu thuốc Phỉ Thúy,tăng thịnh vượng,hút tài lộc S593-3533

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tẩu thuốc chạm Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng): 8cm x 2cm + Khối lượng: 44.41g + Ý nghĩa: biểu tượng sự phú quý, thịnh vượng. + Cách sử dụng: hút thuốc, trưng bày. + GIá:3,533,000VNĐ

Tẩu thuốc Phỉ Thúy,tăng thịnh vượng,hút tài lộc S593-2058

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tẩu thuốc chạm Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng): 6cm x 1.5cm + Khối lượng: 25.72g + Ý nghĩa: biểu tượng sự phú quý, thịnh vượng. + Cách sử dụng: hút thuốc, trưng bày. + Giá:2,058,000VNĐ

Tẩu thuốc Phỉ Thúy,tăng thịnh vượng,hút tài lộc S593-3572

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tẩu thuốc chạm Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng): 10cm x 2cm + Khối lượng: 44.64g + Ý nghĩa: biểu tượng sự phú quý, thịnh vượng. + Cách sử dụng: hút thuốc, trưng bày. + Giá:3,572,000 VNĐ

Tẩu thuốc Phỉ Thúy,tăng thịnh vượng,hút tài lộc S593-4407

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tẩu thuốc chạm Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng): 9cm x 1.5cm + Khối lượng: 55.09g + Ý nghĩa: biểu tượng sự phú quý, thịnh vượng. + Cách sử dụng: hút thuốc, trưng bày. + Giá:4,407,000 VNĐ

Tẩu thuốc Phỉ Thúy,tăng thịnh vượng,hút tài lộc S593-5959

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tẩu thuốc chạm Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng): 12cm x 1.5cm + Khối lượng: 74.49g + Ý nghĩa: biểu tượng sự phú quý, thịnh vượng. + Cách sử dụng: hút thuốc, trưng bày. + Giá:5,959,000VNĐ