Tẩu thuốc Phỉ Thúy,tăng thịnh vượng,hút tài lộc S593-3572

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tẩu thuốc chạm Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng): 10cm x 2cm + Khối lượng: 44.64g + Ý nghĩa: biểu tượng sự phú quý, thịnh vượng. + Cách sử dụng: hút thuốc, trưng bày. + Giá:3,572,000 VNĐ

Tẩu thuốc Phỉ Thúy,tăng thịnh vượng,hút tài lộc S593-4407

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tẩu thuốc chạm Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng): 9cm x 1.5cm + Khối lượng: 55.09g + Ý nghĩa: biểu tượng sự phú quý, thịnh vượng. + Cách sử dụng: hút thuốc, trưng bày. + Giá:4,407,000 VNĐ

Tẩu thuốc Phỉ Thúy,tăng thịnh vượng,hút tài lộc S593-5959

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tẩu thuốc chạm Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng): 12cm x 1.5cm + Khối lượng: 74.49g + Ý nghĩa: biểu tượng sự phú quý, thịnh vượng. + Cách sử dụng: hút thuốc, trưng bày. + Giá:5,959,000VNĐ

Quý – Đá Quý Phong Thủy – Vật Phẩm Đá Quý – Trang Sức Đá Quý